Támogatott Projektek

A Mozgalom a Deszegregációért Alapítvány kiépített és működtet egy antidiszkriminációs jelzőrendszert, többek között az ingyenesen hívható 06-80-204-894 zöldszámra - a cigány gyerekeket ért iskolai sérelmekkel kapcsolatban - érkezett lakossági bejelentések alapján. A "Zenével a szegregáció ellen" című projektjében elkészült egy video klip és ebből egy a társadalmi célú hirdetésként vetítendő 30 másodperces spot, melyek megtekinthetőek a honlapunkon. A harmadik projekt "Az állami gondoskodásban élő roma gyermekek fogyatékossá minősítésének vizsgálata" szakmai előkészítés alatt áll.

A Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet "Jöjjetek és Lássátok" Országjáró körút az iskolai szegregáció ellen elnevezésű projektjéhez is hozzájárultunk, melynek keretében 24 olyan településre látogattak el roma és nem roma aktivisták, ahol a feltételezéseik szerint hátrányos megkülönböztetés éri a cigány gyerekeket. Azt, hogy mely községekben, városokban vizsgálódtak a program iránt elkötelezett emberek a Havas Gábor és Liskó Ilona iskolai szegregációt feltérképező tanulmánya alapján állították össze, mivel a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy körülbelül 900 olyan általános iskola van ma Magyarországon, amely valamiképp hátrányos gyakorlatot folytat, például az iskolán belül elkülöníti a roma gyerekeket, esetleg külön cigányiskolát működtet. Alapítványunk az országjáró körút nyolc állomásának költségeit finanszírozta, így Baja, Békéscsaba, Egyházasharaszti, Fadd, Geszt, Győr, Komló, Makó lakóit segítségünkkel kereshették fel a szervezet képviselői. A program internetes elérhetősége:
www.jrpsz.hu

A Rom Som Alapítvány "Együtt értünk közösen" című projektjét is támogattuk, melynek célja a Csereháton élő cigány lakosok szolgálata, életkörülményeinek javítása.. Elsősorban Alsóvadász, Homrogd, Lak, Selyeb, Szakácsi, Tomor községekben élő cigány közösségekkel, helyi vezetőkkel, aktív cigány lakosokkal működött együtt a Kedvezményezett. Az általa működtetett közösségi ház a térség egyetlen olyan színtere, ahol a romák internetezhetnek, adminisztrációs segítséget kérhetnek például a különféle hatóságoknak benyújtandó kérelmek, kérvények megírásához, továbbá a digitális középiskolába járók itt készítik el az interneten kapott házi feladatukat. A közösségi ház működési költségein túl támogattuk a HEFOP tanoda programban résztvevő gyerekek étkezését és útiköltségét, valamint a HEFOP 2.3.1 azaz a hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzésére és foglalkoztatására vonatkozó projekt indikátorainak teljesítését azzal, hogy lehetőséget adtunk a foglalkoztatottak munkába állásával kapcsolatos költségek Alapítványunk felé történő elszámolására. Az Alapítvány internetes elérhetősége:
www.romsom.hu

A Rádió C Kisebbségi Műsorszolgáltató Kht. informatikai fejlesztéshez is hozzájárultunk. A Rádió C műsorait cigányok készítik cigányoknak és nem cigányoknak közszolgálati elvek szerint. A Rádió C, mint közösségi rádió, a romák életében nagy szerepet játszó interaktivitást, személyességet állítja megszólalásainak középpontjába. A Rádió C Budapesten és vonzáskörzetében fogható (FM 88.8), valamint az interneten is elérhető:
www.radioc.hu

A Roma Polgárjogi Alapítvány hátrányos helyzetű kistérségek 20 kiválasztott településén végzett helyzetelemzést, igényfelmérést, majd 5 településen komplex, elsősorban foglalkoztatási projektek tervezése, pályázatírás volt a támogatott feladat. A Roma Polgárjogi Alapítvány internetes elérhetősége:
rpa.ingyenweb.hu

CFCF Logo Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) megvalósította a Rajtő táborát. A gyerekek az ország több pontjáról, tizenegy településről (Alsószentmárton, Berettyóújfalu, Budapest, Csörög, Kaposvár, Kecskemét, Kerepes, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Sajókaza) összesen 67-en érkeztek a Balatonmáriafürdői táborba. A diákok fele a Rajtkő Programban (lényege: jó nevű, érettségit adó középiskolákba próbálják bejuttatni a fiatalokat, és érettségiig nyomon is követik tanulmányaikat) résztvevő 8. osztályos roma tanuló, másik fele pedig leendő rajtkős diák volt a CFCF szegregációs pereinek eredményeként integrált cigány iskolák tanulói közül. A CFCF internetes elérhetősége: www.cfcf.hu

Az Európai-Magyar Jogszociológiai Oktatási és Kutatási Alapítvány Roma Oktatási Kutatási Projekt - "Roma Jogklinika" projektjét is támogattuk. A program különböző egyetemek hallgatónak (közgazdászok, jogászok, szociológusok) közös kurzust szervez a jogi és közgazdasági szakkollégiumok (a Bibó és a Rajk), valamint az ELTE Társadalomtudományi Karával együttműködésében.

A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány: a SzGyEP a Gyerekszegénység Elleni Nemzeti Program részeként - annak első alkalmazási kísérleteként - indult. A program, egyik prioritása a szülők foglalkoztatottságának növelése. A szécsényi kistérség lehetőségeinek részletes felmérése után, országos és nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével arra a következtetésre jutott a Kedvezményezett, hogy az ország egész gazdaságának pozitív irányú elmozdulása nélkül nagyon korlátozottak a tartós munkahelyteremtés "hagyományos", piacorientált növelésének esélyei. Megfogalmazták annak a jelentőségét, hogy fontos egy olyan érdekközösséget, azaz egy szociális szövetkezetet létrehozni, amelyik munkalehetőséget és új együttműködési modell kialakulását teszi lehetővé. Támogatásunkból az alapítvány a szövetkezet alapító okiratának kidolgozását, a hozzá tartozó szövetkezeti egyeztetések lebonyolítását és öt üzletit terv kidolgozását valósítja meg. Az alapítvány internetes elérhetősége:
www.deakanddeak.hu/...