Kutatások és innovációk támogatása

Együttműködési megállapodás a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetével

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete és Alapítványunk együttműködési megállapodást kötött, amely 2009 július 1-én lép hatályba. Az MTA KTI az együttműködés keretében vállalja, hogy a hátrányos helyzetű csoportok - kiemelten a romák - társadalmi beilleszkedését segítő intézkedések, esélyteremtő programok előkészítése, tervezése és megvalósítása érdekében szakmai támogatást nyújt az Alapítványnak. A támogatás formája szakértői munka és az MTA KTI által készített szakmai anyagok, elemzések rendelkezésre bocsátása.
az együttműködési megállapodás itt olvasható

Támogatott projektek

El Hassan Róza - Konceptművészet és vesszőfonás cikk
Videók:
- Exclamationmark - Videódokumentáció
- WickArt - Art on Lake kiállítás, 2011 május, Városligeti csónakázó tó

Alapítványuk ösztöndíjjal finanszírozza egy fiatal jogász kutatási tevékenységét, melynek témája "A cigány diákok jogérvényesítésének sajátosságai - különös tekintettel a közoktatás területén fellépő diszkrimináció elleni, közérdekű személyiségi jogi perekre".

Egy másik ösztöndíjunk a telepen élő cigány közösségek többségi társadalomhoz, a helyi közösséghez fűződő kapcsolatainak, viszonyának kutatásához járul hozzá. A támogatott kutatás szegregált cigánytelep empirikus vizsgálatával a roma kultúra- élethelyzet- figyelembevételével azokat a mentális tartalmakat elemzi, amelyek a cigány közösségnek a többségi társadalomhoz való viszonyát alakítják. A kutatás célja az előítéletek, integrációs gátak megismerése, illetve a megfelelő megközelítés és valódi integrációt elősegítő módszerek felismerése.

Két ösztöndíjasunk segítségével újraindítottuk a Gödöllői Szent István Egyetem Környezet-és Tájgazdálkodási Intézete által 2006-ban végzett részvételi akciókutatást a Mezőcsáti kistérség 5 településén (Ároktő, Igrici, Mezőcsát, Tiszakeszi, Tiszatarján). Alapítványunk kiemelten a romákra fókuszál a vidékfejlesztést célzó, részvételen alapuló tervezési-kutatási folyamatban. A hátrányos helyzetűek életminőségének javítása érdekében a kutatás olyan módszereket és technikákat alkalmaz, melynek eredményként a települések társadalmi-gazdasági körülményeiről, erőforrásairól komplex elemzés készül, illetve a helyi lakosság érdekeltté és motiváltabbá válik arra, hogy bekapcsolódjon a helyi döntések meghozatalába és végrehajtásába. Eszközök: kérdőívezés, interjúzás, lakossági fórumok, közösségi programok, akciók szervezése, projektgenerálás, pályázat készítés és menedzselés, képzések, szükség esetén önerő és áthidaló hitel nyújtása.

Ároktői foglalkoztatási projekt előkészítéseként egy helyi, roma ösztöndíjasunk a település gyógynövénytermesztési-, feldolgozási- és értékesítési lehetőségeit méri fel. Továbbá vizsgálja a lakosság élelmiszer fogyasztási/vásárlási szokásait.

Egy másik - szintén ároktői, roma ösztöndíjasunk - a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációját támogatandó TÁMOP pályázat előkészítésében dolgozik (szükségletfelmérést végez a fiatalok körében, valamint részt vesz a mezőcsáti kistérségben a tehetségpont kialakításának előkészítésében).

Mikrohitelezéssel kapcsolatos kutatásunk célja a Grameen-modell hazai adaptációjának előkészítése. Bővebben a kiútprogramról.