Tájékoztató az iskolakezdést segítő adománygyűjtésről

Helyi roma civil szervezetek és aktivisták kezdeményezésére a Polgár Alapítvány 2011. augusztus 10-én leveleket küldött szét, és egyéb módon meghirdette a Ruha - és tanszer adományozási akciót.
Köszönjük MINDENKINEK, aki bármilyen aktivitást kifejtett annak érdekében, hogy az alacsony jövedelmű családok a tanévkezdés anyagi megrázkódtatásait kisebb stresszel élhették meg. folytatás

Deszegregációs projektek

A nyíregyházi színház a Summa Artium Kht. által támogatott projektjének keretében a Szabolcs megyei leghátrányosabb helyzetű, elsősorban roma diákoknak ingyenesen biztosít lehetőséget előadáson való részvételre. Alapítványunk szakmai segítséget nyújtott a program előkészítésében: elemeztük a megyei középiskolákat és kiválasztottuk a legtöbb hátrányos helyzetű diákot oktató intézményeket, felvettük velük a kapcsolatot, előkészítettük a színházzal történő együttműködést.

Alapítványunk kerekasztal egyeztetést indított a roma gyerekek fogyatékossá minősítésének témájában. Célunk, hogy szakértők segítségével körüljárjuk az SNI-vé (sajátos nevelési igényűvé) nyilvánítás jogi és pedagógiai kérdéseit és közösen lépjünk fel az indokolatlan fogyatékossá minősítés ellen.

Tímea megsegítésére folytattunk gyűjtést

Az MTV Szólás szabadsága a Polgár Alapítvánnyal együttműködve adományokat gyűjtött Tímeának, a kislétai gyilkosság életben maradt áldozatának. Hatvankét adományozó jóvoltából 1.250.500,- Ft gyűlt össze. Ezen kívül egy olyan felájánlást is kapott Tímea, hogy 2 évig havi 20 ezer forintot utalnak át számára. Így összesen 1.710.500,- Ft az adományok összege. KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK!
folytatás

Rendezvények támogatása, illetve szervezése

A pécsi Gandhi Közalapítványi Gimnázium két hátrányos helyzetű diákjának lehetősége nyílt arra, hogy egy négy éves ösztöndíj keretében az University of Texas amerikai egyetemen tanuljon. Tanulmányaik megkezdésének előfeltétele azonban az volt, hogy októberben letegyék a SAT angol nyelvű érettségi vizsgát. A fiatalok - nemzetközi önkéntes munkájuk kapcsolatrendszerén keresztül - már önállóan megszerezték a szállás, étkezés, vízum költségét, a kinti megélhetésük érdekében pedig diákmunkát vállaltak, azonban a két repülőjegy árának előteremtéséhez kénytelenek voltak segítséget kérni. Mivel egyéni kérelmeket nem tudunk támogatni, arra vállalkoztunk, hogy pár nap alatt egy olyan rendezvényt szervezünk számukra, ahol elő lehet teremteni a szükséges 420.000,- forintot. A rendezvényt a Tűzraktér Egyesület Hegedű utcai kulturális központjában tartottuk. A támogatói esten mindennemű költségtérítést mellőzve adott sikeres koncertet a ClubEra, a Romano Drom, Balogh Kálmán, a Técsői Banda, és a Nomada zenekarok. A rendezvényen közel 200 fő vett részt, adományaikból összesen 284.000,- forint gyűlt össze, valamint a koncert után további 21.000,- forint érkezett bankszámlaszámunkra. A fennmaradó 115.000,- forintot, illetve a rendezvény közvetett költségeit Alapítványunk állta. Médiatámogatóink voltak: Rádió C, Klub Rádió, Tilos Rádió, romapage.hu, romnet.hu, romaklub.hu, romaweb.hu, dalok.hu. Azon támogatóinknak akik részvételükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal megtisztelték rendezvényünket - a fiatalok nevében is - köszönjük! A Gandhi Közalapítványi Gimnázium internetes elérhetősége:

gandhi.dravanet.hu
A fiatalok által Austinból küldött képeslap:

2008.-ban Tiszakeszin már második alkalommal rendezték meg a "Horváth Pista Emléknapot". A helyi cigány kisebbségi önkormányzat koszorúzással egybekötött szabadtéri programját Alapítványunk a rendezvény hangosításával segítette. Az interneten sok archív videón láthatjuk az énekest, de nincs olyan felvétel, ahol a barátai, ismerősei, családtagjai beszélnének róla. A visszaemlékezésről támogatásunk segítségével készült egy kisfilm, amely megtekinthető az alábbi linkre kattintva: www.index.hu/...

2008. augusztus 2-án az Ároktői falunapon a sakk népszerűsítése érdekében sakk szimultán vezetésével bíztunk meg egy sakkedzőt.

Interkulturális és Irodalmi Centrifuga Alapítvány bonyolításában, Bódis Kriszta második alkalommal szervezett nyári tábort Hétesen, egy Ózdhoz közeli romatelepen. Az augusztus 20-27-ig tartó program közel nyolcvan családot és kétszáz gyereket érintett. Az alkotócsoportok pedagógiai és pszichológiai módszertannal ötvözötten működtek, indult festő- (roma képzőművészekkel); tánc/ének-, sport-, kézműves-, filmes/színjátszó- (saját élmények feldolgozása, megjelenítése, történetmondás, forgatási és vágási alapok), dokumentáló- (újság, napló, dokumentumfilm) csoport.